Ochrana majetku a osob

Ostraha objektů

1) Trvalého charakteru

Je zajišťována našimi pracovníky v celém rozsahu 24 hodin s cílem provádět ostrahu a ochranu stanoveného objektu nebo prostoru a zabránit v těchto místech nežádoucí činnosti, důsledně kontrolovat režimy vstupu a vjezdu do těchto míst a plnit další úkoly dohodnuté se zákazníkem.

Podle požadavku zajistíme ostrahu pracovníkem ozbrojeným nebo se služebním psem.

 

2) Posílení dosavadní ostrahy

Spočívá v tom, že do stávajícího systému ostrahy objektu zajišťované Vašimi zaměstnanci je na určitou dobu, podle analýzy bezpečnostní situace vytypovanou kritickou dobu, zařazován jeden nebo i více pracovníků naší agentury. Jejich úkolem je pomoci překlenout dobu, která se z hlediska protiprávního jednání jeví jako kritická. Podle požadavku zajistíme posílení ostrahy pracovníky ozbrojenými nebo se služebním psem.

 

3) Dočasná náhrada ostrahy

Podle požadavku zákazníka zajistíme ostrahu objektu na dobu pro něho potřebnou, např. v případech dovolených, zvýšené nemocnosti a podobně, pracovníky i ozbrojenými, nebo se služebním psem.

 

4) Kontrolní akce

Nárazově, podle přání a potřeb zákazníka, zajistíme na dohodnutou dobu úplné uzavření určitého objektu nebo prostoru s cílem důsledné kontroly osob a dopravních prostředků vcházejících nebo vjíždějících do takto vymezeného prostoru, aby bylo zabráněno protiprávnímu jednání jak změstnanců, tak i třetích osob vůči Vašim záměrům.

 

5) Skryté střežení nebo pozorování

Zajišťujeme podle přání zákazníka za účelem zajištění nebo ověření stavu v objektu, jednání osob, pozorování předmětu i prostor tak, aby za přísné diskrétnosti, s vyloučením nepovolaných osob, zákazník získal objektivní informaci o stavu ve svém objektu nebo bylo zabráněno protiprávnímu jednání.

 

Ochrana osob

1) Doprovody

Diskrétní formou, kdy naši specialisté zajistí, na Vaše přání, odprovod a bezpečnost Vám i Vašim pracovníkům, návštěvníkům a obchodním partnerům, ochranu jejich ubytovacích prostorů, zaparkovaných vozidel, nerušenost Vašich obchodních jednání, společenskch akcí, apod.

Dále i doprovody zákazníka nebo jeho i Vašich pracovníků při převozu finančních hotovostí a cenin.

 

2) Osobní ochrana

Spočívá v osobním zajišťování bezpečnosti zákazníka a jeho rodinných příslušníků a zahrnuje v nabídce i ochranu dětí a jejich doprovod.

 

error
error
+420 error
error
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Vaši zprávu se nepodařilo odeslat, zkuste to prosím později.